Grau en Filologia Catalana i Estudis Occitans

BAILLS , FLORENCE

Categoria: LECTOR/A
Perfil acadèmic: Doctorat
Departament: LLENGÜES I LITERATURES ESTRANGERES
Adreça electrònica: florence.baills@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
Grau en Turisme - UdL 1 ALEMANY I
Grau en Filologia Hispànica (2015)- UdL 1 LLENGUA FRANCESA I
Grau en Filologia Catalana i Estudis Occitans - UdL 1 FRANCÈS I
Doble titulació: Grau en Geografia i Grau en Turisme 1 ALEMANY I
Doble titulació: Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau Turisme 1 ALEMANY I
Doble titulació: Grau Llengües Aplicad. i Trad. i G. en Filologia Hispànica 2 LLENGUA FRANCESA III
Doble titulació: Grau Lle. Aplic. i Tra. i G. en Filol. Cat i Est. Occitan 2 LLENGUA FRANCESA III
Doble titulació: Grau en Llengües Aplic. i Trad. i Grau en Estudis Anglesos 2 LLENGUA FRANCESA III
Doble titulació: Grau Llengües Aplicad. i Trad. i G. en Filologia Hispànica 3 TRADUCCIÓ
Doble titulació: Grau Lle. Aplic. i Tra. i G. en Filol. Cat i Est. Occitan 3 PRÀCTICA TRADUCTOLÒGICA I (FRANCÈS > CATALÀ/CASTELLÀ)
Doble titulació: Grau en Llengües Aplic. i Trad. i Grau en Estudis Anglesos 3 PRÀCTICA TRADUCTOLÒGICA I (FRANCÈS > CATALÀ/CASTELLÀ)
Grau en Filologia Hispànica (2015)- UdL 4 TRADUCCIÓ
Doble titulació: Grau Llengües Aplicad. i Trad. i G. en Filologia Hispànica 5 LA TRADUCCIÓ EN ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL (ANGLÈS/FRANCÈS > CATALÀ/CASTELLÀ)
Doble titulació: Grau Lle. Aplic. i Tra. i G. en Filol. Cat i Est. Occitan 5 LA TRADUCCIÓ EN ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL (ANGLÈS/FRANCÈS > CATALÀ/CASTELLÀ)
Doble titulació: Grau en Llengües Aplic. i Trad. i Grau en Estudis Anglesos 5 LA TRADUCCIÓ EN ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL (ANGLÈS/FRANCÈS > CATALÀ/CASTELLÀ)

Recerca

Grup de recerca: Cercle de lingüística aplicada (CLA)