Grau en Filologia Catalana i Estudis Occitans

Guies docents de cursos anteriors

Curs 2023-2024

PRIMER CURS
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101452 GRAMÀTICA CATALANA T 6
101457 INTRODUCCIÓ A LA TEORIA LITERÀRIA T 6
101460 ANGLÈS I B 6
101461 FRANCÈS I B 6
101466 LITERATURA CATALANA CONTEMPORÀNIA I B 6
2n SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101224 COMENTARI DE TEXTOS LITERARIS B 6
101451 VARIACIÓ I SOCIOLINGÜÍSTICA T 6
101453 PRODUCCIÓ DE TEXTOS ORALS I ESCRITS T 6
101455 OCCITÀ REFERENCIAL I T 6
101474 FRANCÈS II O 6
SEGON CURS
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101232 LITERATURA CATALANA MODERNA B 6
101454 FONÈTICA I FONOLOGIA CATALANES T 6
101458 CRÍTICA LITERÀRIA T 6
101459 CORRENTS DE LA LITERATURA EUROPEA T 6
101467 LITERATURA CATALANA CONTEMPORÀNIA II B 6
2n SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101217 DIALECTOLOGIA CATALANA I OCCITANA B 6
101450 LINGÜÍSTICA APLICADA T 6
101456 OCCITÀ REFERENCIAL II T 6
101462 SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA B 6
101483 MÈTRICA I VERSIFICACIÓ CATALANES O 6
TERCER CURS
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101463 MORFOLOGIA I LEXICOLOGIA CATALANES B 6
101468 LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I B 6
101469 LITERATURA CATALANA DEL SEGLE XIX B 6
101472 LITERATURA OCCITANA I B 6
101497 EDICIÓ DE TEXTOS O 6
2n SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101218 POLITICA I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTIQUES B 6
101464 ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC B 6
101471 ARANÈS I B 6
101487 MONOGRAFIES DE LITERATURA CATALANA I O 6
101496 HISTÒRIA SOCIAL DE LA LLENGUA CATALANA B 6
QUART CURS
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101465 SINTAXI CATALANA B 6
101470 LITERATURA CATALANA MEDIEVAL II B 6
101477 LITERATURES ROMÀNIQUES O 6
101481 METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT DEL CATALÀ O 6
101482 PRAGMÀTICA I CATALÀ COL·LOQUIAL O 6
101493 LITERATURA OCCITANA II O 6
2n SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101484 MONOGRAFIES DE LITERATURA CATALANA II O 6
101485 LITERATURA CATALANA DEL SEGLE XXI O 6
101486 TEATRE CATALÀ DELS SEGLES XX I XXI O 6
101495 PRÀCTIQUES EXTERNES D'EMPRESA O INSTITUCIÓ B 6
INDEFINIDA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101494 TREBALL DE FI DE GRAU B 6