Grau en Filologia Catalana i Estudis Occitans

SUILS SUBIRA, JORDI

Categoria: TITULAR D'UNIVERSITAT
Perfil acadèmic: Doctorat
Departament: FILOLOGIA I COMUNICACIÓ
Adreça electrònica: jordi.suils@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
Grau en Filologia Catalana i Estudis Occitans - UdL 2 OCCITÀ REFERENCIAL II
Grau en Filologia Catalana i Estudis Occitans - UdL 3 LITERATURA OCCITANA I
Doble titulació: Grau Lle. Aplic. i Tra. i G. en Filol. Cat i Est. Occitan 3 OCCITÀ REFERENCIAL II
Doble titulació: Grau Lle. Aplic. i Tra. i G. en Filol. Cat i Est. Occitan 3 SINTAXI CATALANA
Grau en Filologia Catalana i Estudis Occitans - UdL 4 SINTAXI CATALANA
Grau en Filologia Catalana i Estudis Occitans - UdL 4 TREBALL DE FI DE GRAU
Doble titulació: Grau Lle. Aplic. i Tra. i G. en Filol. Cat i Est. Occitan 5 LITERATURA OCCITANA I
Doble titulació: Grau Lle. Aplic. i Tra. i G. en Filol. Cat i Est. Occitan 5 TREBALL DE FI DE GRAU

Recerca

Grup de recerca: Grup de recerca en transformacions en els mitjans audiovisuals i les seues implicacions en el desenvolupament polític, cultural i social (GRUP-TRAMA)
Projectes de recerca Data inici Data fi Investigadors principals
Estudio y dinamización del dialecto pallarés 01/01/2009 31/12/2011 RAMON SISTAC VICEN
Estudio y dinamización de las hablas pirenaicas del catalán occidental (EDHPCO) 01/01/2012 31/12/2015 RAMON SISTAC VICEN
InSitu: memòria del paisatge ribagorçà 01/01/2023 15/11/2023 JORDI SUILS SUBIRA
Aspectes lingüístics i tecnològics de l'occità elaborat 01/02/1998 31/07/1999 RAMON SISTAC VICEN
Integració i identitat: el cas de la població forana a la Vall d'Aran 01/07/1999 31/08/2000 ÁNGEL HUGUET CANALIS
Noves tecnologies al servei de la millora de la qualitat docent i de l'adaptació al sistema de crèdits europeu de les filologies catalana i francesa 01/09/2005 31/08/2007 CRISTINA SOLE CASTELLS
Inventari toponímic de les Valls d'Àneu 07/07/1996 06/07/1998 RAMON SISTAC VICEN
Anàlisi de l'efectivitat de tres models d'educació multilingüe.El cas de la Vall d'Aran 11/12/1998 10/12/2001 ÁNGEL HUGUET CANALIS
Lengua y territorio en Pallars y Ribagorza 15/10/2005 14/10/2007 RAMON SISTAC VICEN
El Català occidental a la regió pirinenca. Dialectologia i toponímia 19/11/1997 18/11/2000 RAMON SISTAC VICEN
Relaciones entre la enseñanza de la lengua minoritaria y las actitudes lingüísticas de los escolares 28/12/2001 27/12/2004 ÁNGEL HUGUET CANALIS
Publicacions Any Autors Tipus
Les construccions de gerundi i participi. Les clàusules absolutes 2024 Suïls, Jordi Capítol de llibre en premsa
Las construcciones impersonales de sujeto suprimido del gascón (Impersonal Constructions with Suppressed Subjects in Gascon) 2024 Fernández, Beatriz; Berro, Ane; Suïls, Jordi Article d'investigació
Introspecció lingüística en un espai perifèric i un temps de crisis: reculls de lèxic en català ribagorçà 2022 Suïls, Jordi Capítol de llibre d'investigació
Una lectura pastoral del paisatge de muntanya 2021 Suïls, Jordi Article d'investigació
La llengua en una relació canviant entre l'individu i l'espai 2020 Suïls, J. Capítol de llibre d'investigació
Les noms de lieu et l'actualisation de l'oralité dans l'écrit Occitan 2020 SuÏls, Jordi Capítol de llibre d'investigació
Girauld, Antoni (2017): Remei e memorial poer a preservar-se i curar de la pesta (1587). Transcripció, introducció i glossari de Francesc Cremades, estudi lingüístic de Joan Veny. Barcelona: Un 2020 Suïls, Jordi Ressenya
Les mines de Malpàs, un indret i múltiples lectures 2020 Suïls, Jordi Article d'investigació
Entre gerundis i participis de present en català medieval 2018 Suïls Subirà, Jordi Article d'investigació
Anotaciones sobre el occitano con especial atención al aranés 2018 Suïls, Jordi Capítol de llibre d'investigació
'B'èm tots vaduts parièr': sobre la modalitat evidencial en gascó 2017 Suïls, J. Capítol de llibre d'investigació
Antolí Martínez, Jordi M. 'Els verbs de percepció en català antic. Els verbs 'veure', 'sentir', 'oir' i 'entendre' en els segles XIII-XVI', València/Barcelona: Institut Interuniversitari de Filologia 2017 Suïls, Jordi Ressenya
Modality markers in Gascon, between grammar and stylistic variation 2015 Suïls, Jordi; Ribes, Salomé Article d'investigació
Les fronteres lingüístiques i administratives als Pirineus centrals; la Ribagorça i l'Aran 2014 Suïls J Capítol de llibre d'investigació
Els dialectes dels Pirineus centrals i la qüestió de les relacions interlingüístiques 2011 Suïls, Jordi Capítol de llibre d'investigació
Trilingual Education in the Aran Valley: Occitan, Catalan and Spanish 2011 Suïls J. Capítol de llibre d'investigació
Eth discors des pirenencs ena literatura pirenenca 2010 Suïls J Capítols altres llibres
Pour une étude intégrée des variétés romanes des Pyrénées: l'approche de Gerhardt Rohlfs à la lumière de nouvelles données 2010 Suïls, Jordi; Sistac, Ramon; Rigau, Gemma Acta congrés
Aranés de referéncia e occitan referenciau. Eth besonh d'un modèl sople 2010 Suïls, Jordi Capítol de llibre d'investigació
Les Relacions interlingüístiques al Pirineu central en una perspectiva diacrònica. Aportacions des de la sintaxi 2010 Suïls J Article d'investigació
Microvariation in Catalan and Occitan complementizers: the so-called expletive se 2010 Rigau, Gemma; Suïls, Jordi Article d'investigació
Generalització i particularització en ribagorçà: alguns trets en relació amb el benasquès i l'occità 2010 Suïls, Jordi; Sistac, Ramon; Rigau, Gemma Acta congrés
Rellampandinga. Etnotextos ribagorçans 2010 Sanmartín J A, Sistac R & Suïls J. Editor llibre d'investigació
El canvi lingüístic al Pont de Suert, vint anys després (estudi en temps real a partir de l'estudi en temps aparent de 1986) 2010 Suïls J, Ariño S, Alturo N & Turell M T Acta congrés
Uèit poèmas d'Ausiàs March revirats a l'occitan 2009 Suïls J. Capítol de llibre d'investigació
Les dinàmiques lingüístiques a la frontera. Realitats locals i realitats administratives en els processos de minorització: Ribagorça i Aran a l'inici del segle XXI 2008 Suïls J Article d'investigació
La Distribució d'haver i ser en ribagorçà: una aproximació 2008 Suïls, Jordi Article d'investigació
La comunidad lingüística del Valle de Arán 2007 Suïls J, Huguet A Capítol de llibre d'investigació
Termières lingüistiques e lingüistes ena termièra. Per ua gramatica entar aranés: a propòsit d'ua Gramatica aranesa recenta 2007 Suïls J Ressenya
Les Pyrénées et la condition minoritaire. Le discours littéraire en occitan et en catalan au milieu du XXe siècle 2007 Suïls J Acta congrés
Frontières politiques et attitudes linguistiques: Occitan en Catalogne espagnole et Catalan en Aragon 2007 Suïls J, Huguet A Capítol de llibre d'investigació
Literatura pirinenca i discurs pirinenc 2006 Suïls J Article d'investigació
Els auxiliars haver i ser en alt ribagorçà 2006 Suïls J Article d'investigació
El Pirineu i la construcció nacional: El fet literari gascó a l'inici del segle XX i la seua relació amb l'àmbit català (Camelat, Sarrieu, Condò) 2006 Suïls J Article d'investigació
Miquèu de Camelat, escriptor pirinenc 2006 Suïls J Acta congrés
Ribagorça: llengua en conflicte o llengua en pau? 2006 Suïls J, Sistac R Article d'investigació
SAURA RAMI, José Antonio (2003): Elementos de fonética y morfosintaxis benasquesas, Saragossa: Institución 'Fernando el Católico' / Gara d'Edizions, 417 p. 2005 Suïls J Ressenya
Maurice ROMIEU / André BIANCHI, La lenga del trobar / La langue du trobar. Précis de gramatica d'occitan ancian / Précis de grammaire d'ancien occitan. 2002, 199 p. Maurice ROMIEU / André BIANCHI, Ini 2005 Suïls J Ressenya
Tres lenguas oficiales para una escuela. El modelo aranés 2005 Suïls J, Huguet Á. Capítol de llibre docent
Un modelo de educación trilingüe. El sistema educativo del Valle de Arán. Descripción, actitudes y perspectivas 2004 Huguet Á, Suïls J, Lapresta C Article d'investigació
L'occità, llengua de la Vall d'Aran 2004 Suïls J Capítol de llibre d'investigació
Entre la prosperitat econòmica i el manteniment de la llengua a la Vall d'Aran 2004 Suïls J, Huguet A, Lapresta C. Capítol de llibre docent
Es vèrbs conjugadi. Morfologia verbau aranesa 2003 Barès V, Lamuela X, Suïls J, Vergès F Llibre d'investigació
La tasca normativitzadora per a l'occità aranès. Coexistència de normes i interferència lingüística 2003 Suïls J, Huguet A Article d'investigació
Langue occitane et identité territoriale dans le Val d'Aran 2002 Suïls J Article d'investigació
Aportacions a la teoria de la interdependència lingüística a partir de l'anàlisi de tres models d'escolarització plurilingüe a la Vall d'Aran 2002 Suïls J, Huguet A Article d'investigació
De Benasquensi quae dicerem… 2002 Suïls J, Saura J A Article d'investigació
Paden, W.D. (1998) An Introduction to Old Occitan. Nova York, The Modern Language Association of America. 2002 Suïls J Ressenya
Fernández Rei, F. & Santamarina Fernández, A. (eds.) (1999) Estudios de sociolingüística románica. Linguas e variedades minorizadas. Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Composte 2002 Suïls J Ressenya
The Occitan Speech Community of the Aran valley 2001 Suïls J, Huguet A. Capítol de llibre d'investigació
Una enquesta de coneixement i ús de les llengües a la Vall d'Aran. Comparació entre la situació a l'any 2000 i la situació a l'any 1984 2001 Suïls J, Huguet A, Lapresta C Article d'investigació
Educació trilingüe a la Vall d'Aran. Una anàlisi en termes d'interdependència lingüística 2001 Suïls J, Huguet A, Lamuela X Article d'investigació
Identitat, actituds e possibilitats de promocion dera lengua 2000 Suïls J, Huguet A, Janés J, Llurda E Article d'investigació
Lenguaje y éxito escolar en bilingües: un caso de desequilibrio entre lenguas en contacto 2000 Huguet A, Janés J, Suïls J. Capítol de llibre d'investigació
Les actituds lingüístiques en els escolars de la frontera catalanoaragonesa 2000 Huguet A, Suïls J, Janés J Article d'investigació
The occitan language in the Aran Valley 1999 Suïls J, Furness R Article d'investigació
Llengües en contacte i actituds lingüístiques. El cas de la frontera catalano-aragonesa 1998 Huguet À, Suïls J. Llibre d'investigació
Multilingüisme a la Vall d’Aran. Identitat i transmissió de l’aranès 1998 Suïls J, Garreta J, Huguet A, Llurda E Informes de recerca
La no concordança dels verbs intransitius en català nord-occidental 1998 Alonso H, Suïls J. Article d'investigació
Influència del prestigi de les llengües en les actituds lingüístiques dels escolars: el cas de Catalunya i l’Aragó catalanòfon 1997 Huguet A, Suïls J Article d'investigació
La crítica literària de Joan Fuster 1995 Suïls J Capítol de llibre d'investigació
Elements per a una construcció 1993 Suïls J Capítol de llibre d'investigació
La morfologia verbal de subjuntiu al Segrià 1993 Alonso H, Suïls J Article d'investigació