Bachelor's degree in Catalan Philology and Occitan Studies

Address / Getting here

Mostra Universitat de Lleida. Facultat de Lletres en un mapa més gran

Faculty of Arts (Rector's Building)

Secretaria administrativa - espai 0.27
Plaça de Víctor Siurana, 1
25003 Lleida                                                                       lletres.secretariacentre@udl.cat

Telèfons: 973 70 21 08 / 973 70 20 64 / 973 70 31 67     http://www.lletres.udl.cat/ca/secretaria-academica/Secretaria/

How to get to the Faculty of Arts (Rector's Building)

You can consult the Lleida Urban Buses website: http://www.moventis.es.  You can also consult the website http://www.mobilitat.net of the Generalitat de Catalunya in order to find the different possibilities of origins and times to get to Lleida.